Аналіз ринку праці у ІІІ кварталі 2021 року: рівень безробіття в Польщі зменшується. Попередні дані GUS

Загалом 58,2% населення Польщі віком 15–89 років становлять економічно активні люди – такі результати Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) за підсумками третього кварталу 2021 року оприлюднило Головне управління статистики (GUS).

В абсолютних цифрах це означає, що чисельність економічно активного населення віком 15-89 років у зазначений період становила 17 342 тис. осіб, з яких 16 814 тис. були працевлаштовані, а 528 тис. – безробітні. Чисельність економічно неактивного населення у відповідній віковій групі становила 12 475 тис. осіб.

Порівняно з ІІ кварталом цього року, кількість економічно активного населення збільшилася на 139 тис., тобто на 0,8%, а економічно неактивних зменшилась на 176 тис., тобто на 1,4%.

Показник, що характеризує відношення кількості безробітних (безробітних 15-74 років та економічно неактивних 15-89 років) до кількості зайнятих (15-89 років) зменшився порівняно з попереднім періодом. У ІІІ кварталі 2021 року на 1000 працюючих припадало 773 безробітних 15-89 років (у 2 кварталі 2021 року – 799 осіб).

У третьому кварталі 2021 року 15 834 тис осіб працювали повний робочий день. Порівняно з ІІ кварталом 2021 року кількість штатних працівників збільшилася – на 293 тис., тобто на 1,9%, а кількість сумісників – зменшилась – на 76 тис., тобто на 7,2%. Середня кількість годин, відпрацьованих за аналізований тиждень на основному робочому місці, склала 40,6 години і була вищою за показник, зафіксований у другому кварталі 2021 року (на 1,3 години).

Переважна більшість працевлаштованих виконували свою роботу за трудовим договором на невизначений термін (85,9%). Ця частка в квартальній шкалі зросла на 1,4 процентного пункту.

Безробітні у ІІІ кварталі 2021 року становили 3,0% економічно активного населення віком 15–89 років (зменшення на 0,5 процентного пункту порівняно з ІІ кварталом 2021 року).