Не «на Україні», а «в Україні»: Рада польської мови видала спеціальний коментар

Приводом для спеціального кометаря Ради польської мови – спеціальної структури, що покликана унормовувати вживання польської мови в публічній комунікації – стали численні звернення щодо вживання прийменників з назвою «Україна» після початку російської агресії.

Польські мовознавці у своєму коментарі одразу підкреслили, що звичай вживати прийменник «на» щодо назв деяких прямих і непрямих сусідів Польщі, сформувався давно, коли державні кордони та сенс держави чи династичної спільноти були зовсім іншими.

«Це пережиток старої дійсності, а не прояв сумніву в суверенітеті України, Литви, Латвії, Білорусі, Словаччини чи Угорщини (назви цих країн ми зазвичай поєднуємо з прийменником «нa»)».

Втім, зазначають науковці, незалежно від фактичних причин мовного звичаю, важливо як його сприймають люди, на яких він впливає.

«Беручи до уваги особливу ситуацію та особливі почуття наших українських друзів, які часто сприймають вислови «на Україні» як ознаку ставлення до своєї країни як несуверенної, Рада польської мови заохочує широке використання синтаксису «в Україні» та пропонує не визнавати синтаксис з «нa» єдино правильним (про що можна прочитати в друкованих виправних виданнях). Прийменники «в» і «дo» рекомендовані особливо в публічній мові (офіційній, пресі) і в тих контекстах, де можна замінити слово Україна виразом Українська держава. Тому давайте писати «візит президента в Україну», а не «на Україну». Краще писати про війну «в Україні», ніж «на Україні», хоча друга версія теж не є невірною», – йдеться в оприлюдненому коментарі Ради польської мови.

Науковці також зазначили, що «подібній еволюції підлягають і конструкції з назвами Білорусь, Литва, Латвія, Словаччина та Угорщина… Такі конструкції сьогодні можна прийняти, хоча громадяни цих країн загалом не протестують проти польського прийменника «на».

Одночасно Рада польської мови звернулася до українських друзів і всіх прихильників революційних змін «поважати мовні звичаї тих поляків, які говоритимуть «на Україні», оскільки таким чином вони не висловлюють зневагу.

Крім того, зазначає Рада, «ми досі чуємо «на Україні», від багатьох біженців війни, ви можете знайти такі контексти в українських газетах і на порталах, хоча в офіційних текстах однозначно переважає «в». Зміни в мові відбуваються повільно, не тільки в польській».